ww (flarden) wrote,
ww
flarden

  • Mood:
  • Music:
Het gevoel verloren te zijn.

Net hebben we beneden gegeten met zijn vieren, voor de televisie. Zuurkool met worst. Wat is dit, leven? Going through the motions. Ik vind het moeilijk mijn gedachtes en gevoelens te ordenen en aan elkaar te relateren. De hele dag nadenken, piekeren. In isolatie. Ik bel niemand op, mail nauwelijks, of SMS. Vertellen "hoe het gaat" lukt me niet. Voor alles wat ik over mezelf zeg schaam ik me verschrikkelijk. En ook voor hóe ik het zeg, de woorden die ik er voor uit kies. Wie ben ik toch in godsnaam? Alles voelt als een masker.

Kijken naar anderen. Hoe zijn zij. Mooi, zo mooi.. Wat vinden ze van mij? "Lief, je bent lief." Aardig ben ik ook al. En wat nog meer? Wat zijn de dingen die ze me niet vertellen? Ben ik niet egocentrisch, ijdel, lui? Ja, dat ook. Dat durf ik wel te zeggen van mezelf. Toch maakt dat me nog geen persoonlijkheid. Het geeft me geen identiteit. Identiteit is een beeld wat je hebt van jezelf; jouw kijk op de wereld. Dat maakt hoe je overkomt. En als dat beeld er niet meer is, of continu onderhevig is aan verandering. Ja. Waar sta je dan? Mijn plek in de wereld, ik weet het niet. Dagen gedompt in zelfhaat, allesoverheersend gif. Zo sluit ik me hier op in dit kamertje. Koude vingers over het toetsenbord. Alleen. Alleen. Alles vermijden om maar geen pijn te hoeven voelen, om maar even veilig te zijn van nieuwe heftige indrukken die mijn geest overhitten met piekeren.De nachtmerrie van vannacht is nog steeds bij me.
Het is niet echt.
Maar wat is dat nog wel? Ben ik echt?
Identiteit. (Dit houdt me erg bezig.) Is dat niet ook een manier van leven kiezen? Als je "zo" bent kun je niet anders zijn. Het één sluit het ander vaak uit. Schrijven, pianospelen en schilderen dwingen mezelf om egocentrisch en individualistisch te zijn. Om anderen te begrijpen moet ik mezelf wegcijferen. Ik wil het allemaal kunnen en heel soms lukt het ook. Maar veel vaker kom ik in de knoop, raak ik in de war. Verlies ik mezelf in mezelf. Als ik dat allemaal moet.. Het kan gewoon niet. (En toch die dwang om het te doen.)

God waar gaat dit allemaal heen. Stom geanalyseer.
Ik heb jullie zo nodig. A helping hand. Wist ik maar hoe.
En hoefde ik maar niet steeds uit te leggen wat ik zelf niet snap.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 0 comments